Sunday, 04/12/2022 - 06:47|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Thị Cẩm Lệ
  • Tuần 13+14 tiết 26+27 Luyen tap 1+2 bài 4 truong hop canh goc  canh
  • Tuần 14 tiết 27 bài 4 Mot so bai toan ve dai luong ti le nghich
  • Tuần 13 tiết 25 bài 4 Truong hop bang nhau thu hai cua tam giac canhgoccanh cgc
  • Tuần 12 tiết 24 bài  2 Mot so bai toan ve dai luong ti le thuan
  • Bài 7 Dinh li Pytago
  • Bài  6 Tam giac can
  • Bài  1 Thu thap so lieu thong ke tan so
Tài nguyên