Thứ sáu, 14/05/2021 - 03:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Thị Cẩm Lệ
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về
1 1776-SGDKHCN-TCHC 06/01/2021
2 1929-SGDKHCN-TCHC 06/01/2021
3 1069-SGDKHCN-GDTrH-TX_KH thoi gian thuc hien nhiem vu nam hoc 2020-2021_email 06/01/2021
4 2032-SGDKHCN-THMN 06/01/2021
5 1996-SGDKHCN-KHTC 06/01/2021
6 1995-SGDKHCN-GDTrHTX 06/01/2021
7 1911-SGDKHCN-GDTRHTX 06/01/2021
8 1907-SGDKHCN-TCHC 06/01/2021
9 1864-SGDKHCN-THMN 06/01/2021
10 1874-SGDKHCN-KTKĐ 06/01/2021
11 1852-SGDKHCN-GDTrHTX 06/01/2021
12 1636-SGDKHCN-TCHC 06/01/2021
13 1591-SGDKHCN-GDTrH-TX-HD KT HKI 06/01/2021
14 1661-SGDKHCN-GDTRHTX 06/01/2021
15 1591-SGDKHCN-GDTrH-TX 06/01/2021
16 1678-SGDKHCN-TTR 06/01/2021
17 58-KH-SGDKHCN 06/01/2021
18 1676-SGDKHCN-GDTrH-TX 06/01/2021
19 1620-SGDKHCN-GDTRHTX 06/01/2021
20 1648-SGDKHCN-KHTC 06/01/2021
21 1635-SGDKHCN-TTR 06/01/2021
22 1589-SGDKHCN-GDTrH-TX 06/01/2021
23 1022-SGDKHCN-TCHC 06/01/2021
24 321-BC-SGDKHCN 06/01/2021